Cursus Open Boek
Categorie Onderwijs
Terug

Cursus Open Boek

De cursus
Cursus Open boek is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met leesbevordering en de taak van leescoördinator op zich willen nemen. De taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek van cursus Open boek is dan ook leesbevordering: leesbeleving en –interesse, kennis van jeugdboeken, leesmotivatie en werkvormen.

Inhoud van de 4 bijeenkomsten

 • Bijeenkomst 1: De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie
  Visie op lezen en leesbevordering – 8 boekensoorten en hun functies – Hoe breng je een tekst tot leven?
 • Bijeenkomst 2: Basisvaardigheden van elke leerkracht
  Van leesbevordering naar literatuureducatie – De kenmerken van vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren – Leesplezier voor de zwakke lezer
 • Bijeenkomst 3: Werkvormen en campagnes
  Verbindende en geïntegreerde werkvormen – De relatie tussen werkvormen en landelijke campagnes
 • Bijeenkomst 4: De leescoördinator als spin in het web
  Leren lezen en leesbevordering – de schoolbibliotheek – de taak van de leescoördinator – het leesplan

Voor de eindopdracht van Cursus Open boek schrijf je een leesplan voor je eigen school. De cursus is met 40 registeruren opgenomen in registerleraar.nl.

De leescoördinator
De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van de werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een leesplan.

Aanmelden kan tot en met 15 augustus bij Erica Ringelberg.

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.