Workshops leesbevordering 22-11-2022 15:45

dinsdag 22 november 2022
15:45 - 17:00

Locatie Digitaal
Categorie Educatie
Tags Educatie&Ontwikkeling
Prijzen
  • Prijs Gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Workshops leesbevordering

Meertaligheid in de klas: een verrijking!

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, daardoor gaan ze steeds beter lezen en blijven ze ook lezen. Met aandacht voor meertaligheid kun je ook het leesplezier van meertalige kinderen verhogen. Hoe kunnen leerkrachten in hun lespraktijk aansluiten bij de meertalige achtergrond van het kind? Welke uitdagingen brengt het met zich mee? Welke kansen biedt dat, en hoe die te verzilveren?
Naast een inhoudelijke presentatie is er ook ruimte voor vragen van de deelnemers over hun eigen praktijk. Het webinar wordt afgesloten met links naar interessante sites met tips en andere materialen over meertalige taal- en leesontwikkeling.

Over de spreker
De workshop wordt verzorgd door Maaike Verrips: Na mijn promotie als onderzoeker van taalontwikkeling bij jonge kinderen, heb ik mij ruim twintig jaar beziggehouden met vraagstukken over omgaan met meertaligheid en taalontwikkeling. In 2011 richtte ik Meertalig.nl op, expertisecentrum voor meertaligheid en taalontwikkeling. Inmiddels maakt Meertalig.nl ook onderdeel uit van het internationale onderzoeksnetwerk Bilingualism Matters. Sinds 2012 organiseer ik jaarlijks het DRONGO talenfestival dat sinds 2022 een permanent online platform is over meertaligheid. Door al deze activiteiten heb ik zowel een actueel overzicht over de wetenschappelijke literatuur als over de vragen die leven in de praktijk.

meertalig_logo_blok.jpg

Door het jaar heen worden er in verschillende gemeentes in de Oosterschelderegio workshops in een thema rond leesbevordering georganiseerd. Het doel hiervan is kennis over te brengen en te verdiepen in onderwerpen rond leesbevordering en jeugdliteratuur bij leerkrachten in de Oosterschelderegio.

Daarnaast hebben de workshops een netwerkfunctie voor leerkrachten, die collega's uit hun eigen regio ontmoeten. Ook zorgen we voor meer zichtbaarheid van het team leesconsulenten en de verschillende Bibliotheekvestigingen bij de onderwijsprofessionals.

Alle leescoördinatoren en leerkrachten PO uit de Oosterschelderegio van scholen met een Educatief abonnement* zijn welkom.

*Weet je niet zeker of jouw school een educatief abonnement heeft? Kijk dan op dit overzicht..

Een paar dagen vóór aanvang van de workshop wordt een deelname link gestuurd naar het mailadres waarmee je je hebt aangemeld.

Meer workshops vind je hier.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op dinsdag 22 november 2022 om 17:00